top of page

Rezervace schůzky

Jedná se o úvodní informační schůzku. Budeme se soustředit na svatbu jako celek - rozpočet, Vaše představy, harmonogram příprav a harmonogram dne, dodavatele. 

Pozn.: Bohužel jsem byla nucena okolnostmi zpoplatnit schůzku částkou 1.000,- Kč. V případě navázání spolupráce Vám bude konečná faktura ponížena o tuto částku.

bottom of page